Thứ sáu, 15/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 64

Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản trường học 6 tháng đầu năm 2016.

Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản trường học 6 tháng đầu năm 2016.

        Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách Thành phố, nguồn vốn sổ xố kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

        Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố.

Tổ kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các quận – huyện, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố, hàng tuần báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Tham mưu đề xuất kịp thời cho Ủy ban nhân dân Thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi họp giao ban xây dựng cơ bản trường học 6 tháng đầu năm 2016 và giới thiệu thành viên Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện các Dự án đầu tư trường học trên địa bàn Thành phố.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của:

- Đ/c Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng Tổ liên ngành

- Các thành viên Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện các Dự án đầu tư trường học trên địa bàn Thành phố.

- Đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

- Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

      Đ/c Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố phát biểu chỉ đạo.