Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Chủ nhật, 22/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 307

Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016

Ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công tác tổ chức cán bộ năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016. Hội nghị đã đánh giá tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện theo hướng động và mở, công tác đào tạo bồi dưỡng, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2015 – 2016.

Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016

Ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công tác tổ chức cán bộ năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016. Hội nghị đã đánh giá tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện theo hướng động và mở, công tác đào tạo bồi dưỡng, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2015 – 2016 như  sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đảm bảo tính khoa học,  thực tiễn và đúng quy định; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cải cách hành chính giảm bớt thủ tục, không gây phiền hà cho dân; phối hợp hiệu quả cùng các phòng ban trong giải quyết sự việc, sự vụ, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo.  

- Tham mưu kịp thời đúng quy định các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động, phối hợp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc có liên quan đến chế độ chính sách của người lao động.

-  Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của ngành. Triển khai có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên mới ở các cấp học theo yêu cầu của Bộ. Tham gia đầy đủ và triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020”:

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng các cấp học và các hướng dẫn của Bộ.

Tham dự hội nghị gồm có:

1.     Ông Lê Hồng Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.     Ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.     Ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.     Các ông, bà là lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Sở.

5.     Các ông, bà Trưởng / phó phòng, chuyên viên các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

6.     Các ông, bà Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

7.     Các ông, bà Hiệu trưởng các trường THPT và mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của Hội nghị và chuyến đi:

    
 
 
     
      
     

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88