Thứ ba, 6/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 445

HỘI nghị Tổng kết Đánh giá kết quả thực hiện công tác thống kê năm học 2015-2016, kỳ đầu năm học 2016-2017 và triển khai Luật Thống kê năm 2015 trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

Đánh giá kết quả thực hiện công tác thống kê năm học 2015-2016, kỳ đầu năm học 2016-2017 và triển khai Luật Thống kê năm 2015 trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nội dung:

- Căn cứ kế hoạch số 5292/KH-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm đánh giá hiệu quả công tác thống kê năm học 2015-2016, kỳ đầu năm học 2016-2017. Qua đó triển khai nâng cao chất lượng thực hiện công tác thống kê năm học 2016-2017 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả công tác dự báo và khai thác số liệu thống kê ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của:

1. Về phía Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

2. Về phía Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo:

Ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

Ông Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Về phía Cục Thống kê Thành phố:

Bà Cao Thị Lý - Phó Trưởng phòng Dân số-Văn xã, Cục Thống kê Thành phố.

Còn có sự hiện diện của tập thể chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

 

ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính lên báo cáo đánh giá thực hiện công tác thống kê năm học 2015-2016 và kỳ đầu năm học 2016-2017 và triển khai Luật Thống kê.

ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị: