Thứ sáu, 16/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 491

Hội nghị triển khai thực hiện công tác thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017.

Hội nghị triển khai thực hiện công tác thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 

        Căn cứ công văn số 4495/BGDĐT-KHTC ngày 13/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

       Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi hội nghị triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017.

 

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của:

1. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đ/c Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đ/c Mai Phương Liên - Phó trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Về phía các đơn vị tham dự:

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện.

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thống kê các trường THPT; TT.GDTX; Phân hiệu BTVH; Trường mầm non trực thuộc.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Ông Dương Trí Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính phát biểu chỉ đạo

 

Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính đánh giá kết quả thực hiện kỳ báo cáo thống kê năm học 2015-2016, những nội dung mới kỳ báo cáo thống kê đầu năm 2016-2017

 

Một số hình ảnh của hội nghị: