Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 20/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 1542

Hội nghị Giao ban công tác Tài chính và Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

Thực hiện Kế hoạch Năm học 2019-2020, ngày 14/01/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Tài chính và Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020.

Đại biểu tham dự Hội nghị:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Ông: Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Ông: Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT;

3. Ông: Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT.

Cùng các ông (bà) là Thủ trưởng, Kế toán trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

 

Ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT trao đổi các nội dung về công khai dự toán 2020 và một số lưu ý về công tác tài chính.

 

 

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

 

Sau đây là các hình ảnh trong Hội nghị:

 

 

 

Tác giả: P.KHTC

86