Thứ tư, 5/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 95

Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý nguồn thu cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sáng ngày Thứ 6 - 17/5/2019 , Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý nguồn thu cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019 và nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020,  Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý nguồn thu cho các đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự Hội nghị:

  Ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Trần Văn Tú - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Cùng các ông bà là Hiệu trưởng và kế toán các trường THPT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sau đây là mốt số hình ảnh hội nghị:

 

 

Ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

Ông Trần Văn Tú - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi một số vấn đề chuyên môn đối với các đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

Tác giả: P.KHTC

163