Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 5/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 1237

Hội nghị triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, Sáng ngày Thứ 4 - 22/5/2019 , Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019

Đại biểu tham dự Hội nghị:

  Ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Bà Lý Thị Sương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Võ Long Triều - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục

  Cùng các ông/bà là Lãnh đạo và chuyên viên 24 phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách quản trị trang cơ sở dữ liệu toàn ngành. 

 

 

Ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

Ông Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận xét, đánh giá thực hiện kỳ báo cáo thống kê năm học 2018-2019

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Tác giả: P.KHTC

Viết bình luận

86