Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 3/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 267

Trao giấy giới thiệu nhiệm Sở cho các Ứng viên xuất sắc trúng tuyển.

Thực hiện kế hoạch số 1576/KH-GDĐT-TC ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua quá trình tuyển dụng tích cực, khẩn trương, công khai, minh bạch và đúng quy định. Hội đồng xét tuyển đã chọn ra 420 ứng viên xuất sắc trong 919 ứng viên tham gia dự tuyển để bổ sung cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT và trung tâm GDTX thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

       Ngày 03/08/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi trao giấy giới thiệu nhận nhiệm Sở cho các ứng viên trúng tuyển ngạch giáo viên.
       Tham dự buổi lễ :
           - Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
           - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

           - Ông Nguyễn Huỳnh Long, phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo.

       Cùng các ông bà chuyên viên phòng TCCB và 420 ứng viên xuất sắc.

 

   
 Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
phát biểu
   Đại diện các ứng viên xuất sắc trúng tuyển phát biểu
    
Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
trao giấy giới thiệu nhiệm sở cho các ứng viên xuất sắc 
   Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
trao giấy giới thiệu nhiệm sở cho các ứng viên xuất sắc

 
     

 
     

 

   

   
     

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88