Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 27/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 441

Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 - 2020

Năm học 2018 - 2019, Giáo dục Trung học thành phố đã tích cực thực hiện đổi mới hoạt động dạy học, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, thực hiện đa dạng và hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; tổ chức nghiêm túc việc quản lý chuyên môn, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ; huy động mọi nguồn lực cho phát triển về qui mô cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.

Hoạt động chuyên môn, đổi mới kiểm tra, đánh giá được thực hiện từng bước theo định hướng đổi mới của Chương trình phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo theo quy định, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, có tăng cường năng lực vận dụng thực tiễn, giảm lý thuyết hàn lâm; các cơ sở giáo dục đã chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dụ, tổ chức tập huấn về các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn, đưa giáo dục STEM vào dạy học với nhiều kết quả cụ thể, đúng hướng.

Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019 nhằm đánh giá các kết quả giáo dục năm học 2018 - 2019 và góp phần tăng thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020.

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - phát biểu chỉ đạo

 

Ông Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Báo cáo Tổng kết và triển khai nhiệm vụ

 

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học

 

Tham gia trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88