Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 3/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 1348

Hội nghị Triển khai Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố

Chiều ngày 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố.

  Nhằm đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 4631/QĐ-UBND, đồng thời nắm bắt tình hình bước đầu việc triển khai thực hiện của các đơn vị khi xây dựng khung các tiêu chí, thang điểm chi tiết đánh giá, phân loại công chức viên chức.

Chiều ngày 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Đại biểu tham dự hội nghị

  Ông Lê Hồng Sơn - Thành Ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

  Ông Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

  Cùng các ông bà là Lãnh đạo các Phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sau đây là mốt số hình ảnh hội nghị:

 

Ông Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

giới thiệu nội dung cơ bản của Quyết định số 4631/QĐ-UBND

Phần trình bày việc xây dựng thang điểm, tiêu chí đánh giá của

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Đại biểu tham dự

Phần đặt câu hỏi thảo luận về nghị quyết

Ông Lê Hồng Sơn - Thành Ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tin cùng chuyên mục

86