Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 23/6/2021, 16:33
Lượt đọc: 1814

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Bản tin

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết
Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hội nghị toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và tấ cả các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu của Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị được tổ chức tại Ủy ban nhân dân Thành phố với sự chủ trì của đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đây là Hội nghị được tổ chức theo công văn số 2396/BGDĐT-GDTX ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thư mời số 1017/GM-VP ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố và Hội Khuyến học Thành phố.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị và Báo cáo tóm tắt tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, Hội nghị được xem phóng sự về kết quả nổi bật triển khai thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg toàn quốc và phần trình bày tham luận của của đại diện một số điểm cầu trên toàn quốc. Hội nghị cũng được lắng nghe phát biểu định hướng xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Hội nghị đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 03 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” theo Quyết định số 1371/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng tại Hội nghị, Quyết định khen thưởng số 16/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg cũng đã được công bố.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị:

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án”Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 – 2020.

 

Tài liệu phục vụ Hội nghị:

link: https://gdthuongxuyen.hcm.edu.vn/xa-hoi-hoc-tap-c41237.aspx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học

86