Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ bảy, 1/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 710

Hội thảo giáo dục STEM tại thành phố Hồ Chí Minh

               Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng gọi là cách mạng số, bắt đầu từ đầu thế kỷ XXI, được chính thức định hình từ năm 2011, phát triển dựa trên internet vạn vật (IoT – Internet of Things), tự động hoá, trí tuệ nhân tạo… Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển với tốc độ rất nhanh và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của thế giới, từ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thương mại dịch vụ, y tế,  và đặc biệt là giáo dục...

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GDĐT - phát biểu khai mạc hội thảo

 

               Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động nhằm đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đào tạo một đội ngũ HS có tri thức, năng động, hội nhập với cộng đồng thế giới. Một số phương pháp dạy học tích cực được chú ý triển khai thực hiện trong những năm gần đây là Phương pháp Dạy học theo dự án, Phương pháp Nghiên cứu khoa học, Phương pháp “Bàn tay nặn bột”, … Trong đó, Phương pháp Giáo dục theo định hướng STEM (GD STEM), được đặc biệt chú trọng. Với mục tiêu xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục theo định hướng STEM sát với tình hình thực tế, đạt hiệu quả cao, ngày hôm nay Sở GDĐT tổ chức hội thảo Giáo dục STEM tại Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu phát triển các kỹ năng thế kỷ XXI, các sáng kiến đổi mới sáng tạo vì xã hội.

               Đến dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng – Vụ Giáo dục Trung học; Bà Simone Vís – Trưởng Ban Giáo dục UNICEF, Ông Trần Công Bình – Trưởng đại diện UNICEF tại TPHCM; Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Lãnh đạo Sở GDĐT các tỉnh, các trường đại học, các đơn vị kinh tế, các Phòng GDĐT và các trường THPT của thành phố.

 

Đại biểu tham dự hội thảo

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH - Trao đổi về đổi mới giáo dục

 

Bà Simone Vís – Trưởng Ban Giáo dục của Tổ chức UNICEF tại TPHCM lên phát biểu chia sẻ về đồng hành của Tổ chức UNICEF đối với các hoạt động GD STEM

 

Ông Phạm Ngọc Tiến - Phó trưởng phòng GDTrH - báo cáo tổng kết hoạt động và dự thảo các hoạt động triển khai trong thời gian tới

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88