Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 2/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 633

Quy định mới về diện tích đối với trường chuẩn quốc gia

Tác giả: HTV9

Tin cùng chuyên mục

86