Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 9:31 Thứ tư, 10/11/2021
Lượt đọc: 6114

Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022

Số/Ký hiệu: 3078/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 9/11/2021
Ngày có hiệu lực: 9/11/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022
File đính kèm:
File thứ 1: 3078-huong-dan-thi-dua-2021-2022_101120219.pdf
File thứ 2: huong-dan-cong-tac-td-kt-2021-2022-chinh-thuc_101120219.docx
File thứ 3: phu-luc-cac-bieu-mau-ve-cong-tac-thi-dua_101120219.docx
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86