Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 14:48 Thứ hai, 27/12/2021
Lượt đọc: 858

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU ngày 09/12/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Số/Ký hiệu: 25-KH/ĐU
Ngày ban hành: 27/12/2021
Ngày có hiệu lực: 27/12/2021
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 25_27122021145252.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88