Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 12:0 Thứ tư, 30/3/2022
Lượt đọc: 1596

Kế hoạch tổ chức bình chọn, tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố lần 5 - Năm 2022

Số/Ký hiệu: 932/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 30/3/2022
Ngày có hiệu lực: 30/3/2022
Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức bình chọn, tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố lần 5 - Năm 2022
File đính kèm:
File thứ 1: 932-300322signed_313202212.pdf
File thứ 2: mau-bctt303202216_313202212.doc
Nội dung:

86