Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 15:22 Thứ năm, 27/1/2022
Lượt đọc: 3255

Quyết định về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: 261/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/1/2022
Ngày có hiệu lực: 27/1/2022
Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Quyết định về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm:
File thứ 1: quyet-dinh-ve-dieu-chinh-phan-cong-nhiem-vu-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao_1122022153018.pdf
Nội dung:

86