Cập nhật : 16:57 Thứ năm, 30/9/2021
Lượt đọc: 722

Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Số/Ký hiệu: 169/HD-CĐGD
Ngày ban hành: 30/9/2021
Ngày có hiệu lực: 30/9/2021
Người ký: Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: mau-du-toan-2022-cdcs-dinh-kem-hd-so-169hd-cdgd-ngay-3092021_309202117.xls
File thứ 2: hd169hd-cdgd-du-toan-thu-chi-tai-chinh-cdcs-nam-2022_309202117.docx
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87