Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Có 2060 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về thực hiện tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022".

(Tải File đính kèm)

296-CV/ĐUVăn bảnĐảng ủy Sở27-06-2022
2 Về thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

295-CV/ĐUVăn bảnĐảng ủy Sở27-06-2022
3 Về khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các cặp khẩu hiệu để trang trí trong hội trường cơ quan, đơn vị.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

294-CV/ĐUVăn bảnĐảng ủy Sở24-06-2022
4 Về thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị.

(Tải File đính kèm)

293-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy22-06-2022
5 Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương danh hiệu " Người cán bộ công đoàn của chúng tôi" cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

120/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn20-06-2022
6 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 trong các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

115/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn10-06-2022
7 Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Tải File đính kèm)

114/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn10-06-2022
8 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hè năm 2022

(Tải File đính kèm)

113/KH-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn09-06-2022
9 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022

(Tải File đính kèm)

112/KH-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn09-06-2022
10 Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

34-HD/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy03-06-2022
11 Hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định định số 936-QĐ/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

33-HD/ĐUVăn bảnĐảng ủy Sở02-06-2022
12 Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(Tải File đính kèm)

39-KH/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy01-06-2022
13 Kế hoạch kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022 và 41 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM (27/11/1981 - 27/11/2022).

(Tải File đính kèm)

38-KH/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy01-06-2022
14 Kế hoạch Triển khai Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1270/QĐ-SGDĐTVăn bảnVăn Phòng Sở30-05-2022
15 Về việc thực hiện hồ sơ thi đua - khen thưởng Công đoàn năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

84/TB-CD0GDVăn bảnVP Công Đoàn30-05-2022
12345678910...>>