Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 16:21 Thứ sáu, 13/5/2022
Lượt đọc: 2534

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022

Số/Ký hiệu: 1501/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13/5/2022
Ngày có hiệu lực: 13/5/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1501-1352022-thuc-hien-ho-so-thi-dua-cuoi-nam-2021-2022_1352022162610.pdf
File thứ 2: 1501-huong-dan-ho-so-thi-dua-cuoi-nam-2021-2022_1352022162610.docx
Nội dung:

86